24 de setembre 2008

Expressió artística?

Endreçant papers, aquests dies, he trobat un escrit sobre pedagogia musical. Us en copio un fragment:

La música a l'escola no és una "expressió artística". És molt més que això: és una matèria fonamental per a la formació de l'infant i l'adolescent que, entre d'altres coses, inclou l'expressió artística.
Per què hem d'anar perpetuant unes denominacions que inclouen falsedats i que justifiquen un concepte de l'educació contra el qual hem lluitat tants anys?

Els primers en protestar no hauríem de ser els músics. És que l'estudi del llenguatge serveix només per a o fer faltes d'ortografia? És que la matemàtica és sols la ciència dels números? És que la gimnàstica és un exercici mecànic? ... No hi ha d'haver expressió artística en aquestes i en totes les matèries? Què vol dir Educació General Bàsica?

Curiós, no? L'escrit el signa el gener de 1984 (!!!) el pedagog i músic Santi Riera.
Ara, 24 anys després, els nostres "especialistes governamentals en educació" han tornat a l'expressió artística... No som tan lluny d'aquells temps, oi?