11 de febrer 2010

MuseScore: editor musical gratuït per a Mac OSX

MuseScore és un programari de notació musical WYSIWYG multiplataforma i lliure, sota la llicència GNU GPL. Per a Mac OSX.

Característiques:
  • WYSIWYG, les notes s'insereixen en una "partitura virtual"
  • Número il·limitat de pentagrames
  • Més de quatre veus per pentagrama
  • Inserció ràpida i fàcil de notes amb ratolí, teclat o MIDI
  • Seqüenciador integrat i programari sintetitzador FluidSynth
  • Importació i exportació de fitxers MusicXML i fitxers MIDI estàndard (SMF)
  • Codi independent de la plataforma, binaris disponibles per Windows, Mac i Linux
  • Disponible en més de 20 llengües
  • Llicència GNU GPL
El podeu descarregar de: http://musescore.org/ca