24 d’abril 2010

Els dissabtes, músiques

Rosa de Sant Jordi (Fèliz Martínez i Comín)
(Barcelona, 1920-1995)