18 de desembre 2011

Trasto

A l'edat mitjana, els trastos eren els bancs on seien els remers a les galeres. Més endavant, el mot passà a designar qualsevol mena de banc en una reunió. A partir d'aquest moment, afegí un parell de significats nous: primer , qualsevol mena de moble vell, d'on ve el trasto actual; segon, a partir de la comparació amb els bancs d'una galera, d'una església o d'una reunió, les barretes transversals dels instruments de corda. En aquest últim cas, sempre sense la o, que ben probablement hi apareix a partir del plural trastos.