08 de juny 2007

ProdiemusTal volta us interessi:
(clikeu la imatge per a entrar-hi)

(acrònim de "Propostes, Reflexions, Orientacions i Didàctica Interdisciplinària per a Educar a través de la Música") neix amb la voluntat d'oferir un marc virtual de reflexió i de coneixement de la cultura, les arts i la música en particular.

Alhora, és un entorn multidisciplinari que pretén ser un espai per a la difusió del patrimoni cultural i artístic, especialment el de la música tradicional.

Mitjançant propostes, reflexions i orientacions didàctiques interdisciplinàries, es vol oferir al professorat tot un ventall de possibilitats de caràcter plural i diversificat per tal d\'incidir (directament o indirectament) en l' educació global d'infants, nens, adolescents, joves i també d'adults.

dóna la benvinguda a mestres, professors/res, artistes, especialistes de totes les disciplines i els amants de les arts i la cultura .