05 de juliol 2007

Música a l'Hospital - Proposta de feina

MÚSICA A L’HOSPITAL - PROPOSTA DE FEINA
CURS 2007-2008

L’Associació Ressò de Musicoteràpia treballa a l’hospital Sant Joan de Déu des de fa tres anys oferint un PROJECTE DE MUSICA que comprèn diferents tipus d’actuacions.

Diàriament els musicoterapeutes especialitzats realitzen sessions individuals o col·lectives de musicoteràpia a nens i nenes ingressats. L’objectiu és provocar canvis que els ajudin a mantenir alguns aspectes de la seva vida quotidiana, a pal·liar l’impacte i les conseqüències socials i emocionals de la malaltia i a millorar la seva qualitat de vida durant el temps que dura la seva estada a l’hospital.

A més a més d’aquest treball setmanal, fem una sèrie d’activitats musicals tipus audició, concert o recital per apropar la música en viu i de qualitat als malalts, especialment entorn de les diades festives: Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi, Dia de la Música...etc. Aquesta activitat la considerem molt enriquidora per aportar un clima de festa en els moments tant durs que passen els pacients. També representa un suport per al personal de l’hospital i una experiència molt enriquidora per als músics que hi intervenen.

Per aquests proper curs ens proposem ampliar el projecte oferint música en directe en espais de l’hospital on sovint es crea un clima de tensió i de neguits. (Urgències, hospital de dia...) L’objectiu és crear, a través de la música, un ambient acollidor en els llocs on els nens i familiars viuen situacions força estressants.

S’OFEREIX PLACES D’ INTÈRPRETS DE MÚSICA A
L’HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU DE BARCELONA.

La feina consisteix en:
Interpretar música vocal o instrumental a les sales d’espera de consultes externes, urgències, hospital de dia i altres espais.

Calendari i horari:
o Inici el setembre del 2007 i finalització el juliol del 2008.
o Horari de matins, entre les 10’30 h. i les 13’30 h.
o Dues hores setmanals de música un dia fix a la setmana durant tot el període.

Requisits:
o Estudiants i/o professionals de la música
o Edat mínima 18 anys
o Nivell mínim de grau mitjà.
o Capacitat d’adaptació a cada espai i situació de l’hospital.
o Repertori ampli i variat.

Selecció:
o Presentació de curriculum
o Entrevista amb audició.

Descripció del treball:
El treball el realitzaran músics. Es pot fer individualment, en cas d’instruments harmònics, o en parella en cas d’instruments melòdics o veu. Es tracta d’ interpretar, amb un bon nivell, obres de repertori variat per crear un ambient de benestar a totes aquelles persones que estan esperant visita, resultats, o que estan rebent un tractament.
S’ establirà un temps de prova per valorar el repertori, el nivell de la música que s’interpreta i la relació que s’estableix amb l’entorn hospitalari. Passat aquest període, el temps de compromís per ambdues parts serà fins a final de curs.

Contacte:
Enviar correu electrònic amb currículum a: aressomt@yahoo.es

Associació Ressò de Musicoteràpia,
Barcelona, 2 de juliol de 2007