28 de desembre 2009

Alguns centres podrien començar les classes el dilluns 11 de gener

Segons hem llegit en diferentes diaris, el passat dia 24 de desembre es va publicar una resolució al DOGC núm 5532 (24/12/09) (Resolució EDU/3481/2009) del Departament d'Educació en la que es comunica a tots els directos de centres públics d'Educació Infantil, Primària i Secundària, que l'inici de les classes del 2n trimestre podia ser postposat al dilluns 11 de gener (enlloc de començar divendres 8) sempre i quan fos aprovat pel Consell Escolar del Centre. La notícia continúa explicant que molts directors convocaran consells extraodrinaris aquesta setmana que comencem per tal de poder aprovar-ho i, prèvia comunicació a les famílies i al personal docent, les classes començarien el dilluns dia 11.