24 de març 2010

Més coses de nens

Una nit, mentre tots dormien, la Marta s'acosta al llit dels seus pares i li diu a sa mare:

"Mama, mama, he fet pipi. Però he tirat jo la cadena per no despertar-te, vale?"

Marta, 5 anys