02 d’octubre 2010

A classe de composició

"BURRADURA" : nota que fa una funció d'ornamentació d'una nota repetida, pujant o baixant una segona respecte de la nota principal i recuperant-la després. Pot ser superior o inferior i ocupa un temps o part de temps dèbil.
(el professor és de parla anglesa)

(llegit al FB)