25 de juny 2011

Marró

No és estrany, ni en català ni en les altres llengües que l'envolten, denominar els colors a partir d'elements de la natura que són d'aquest color. Així, a partir de flors, plantes i fruites, tenim els colors rosa, fúcsia, taronja, carabassa, viola, violeta, grana o castany.
Aquest últim és el que ens interessa: és evidentment el color de la castanya. En català hem acabat per limitar-ne l'ús al color dels cabells i, per als altres contextos, hem adoptat el gal.licisme marró, que, fixem-nos-hi, és el mateix color i té ben bé el mateix origen: marron, en francès, vol dir precisament castanya.