19 de maig 2012

L'estudiant que va treure un 0 en un examen...

Vosaltres mateixos...