27 de febrer 2016

La música d´"Una música constant" (3)

L'Art de la Fuga
(J.S.Bach)