03 de novembre 2006

Innocentada

Se m’ha plantejat una curiositat: què faríem si a l'escola “realment” s’equiparés la dedicació lectiva de la Música a la de les Matemàtiques?

Primer, preguntem-nos: A canvi de quina altra àrea? Faríem més llenguatge musical?, més cançó?, més dansa?, més audició?, més...? Ens posaríem d’acord en uns “mínims” que l’alumne hauria de conèixer (i demostrar unes “aptituds bàsiques”) a l’acabar la seva Educació Primària? O, com passa ara que “cada terra fa sa guerra”, no hi hauria uns continguts i objectius mínims i comuns? (Quan ens arriba a l’escola un nen “nou” a 5è –per exemple-, donem per entès que sap sumar i restar i multiplicar i... Però a la nostra àrea -la música- no podem donar res per “sobreentès”: pot saber molt més o molt menys que els nostres propis alumnes!)

Després, preguntem-nos: Potser hauríem de “normalitzar” la Música? Perquè... després de tants anys de no estar “normalitzada”... ja li tocaria, no? La gran pregunta és... qui i com “dicta” aquestes mínimes “aptituds bàsiques”? (Qui li posa el cascavell al gat?) I encara més... per què a l’actualitat no està –encara i en aquest aspecte- “normalitzada”? O potser ja està bé com està ara?