09 de febrer 2008

Assossec a l'escola

Assossec a l'escola. Article publicat a "El Periódico" el passat dilluns 4 de febrer. Autor: Ramon Plandiura.

Us copio algunes frases interessants:

"Segurament el que li convé a l'escola és que no se la remogui gaire..."

"El que li cal a l'escola és un cert assossec, que els seus actors puguin fer amb condicions i tranquil.litat la seva feina i que els poders públics assgurin que això sigui així"

"Ja és prou complicada la feina d'ensenyar i aprendre perquè hi aboquem al damunt totes les ocurrències..."

"Certament que l'escola necessita alguns canvis, però també, sobretot, que aquests es proposin i es facin amb criteri i mesura. Que de tant moure l'escola no l'acabem marejant!"