19 de juny 2011

Lavabo

A la missa, després de l'ofertori, el sacerdot es rentava les mans mentre deia, en llatí: "Lavabo inter innocentes manus meas", és a dir, "Em rentaré les mans entre els innocents", paraules que surten del sisè verset del salm 26.
A partir d'aquí, lavabo passà a designar, consecutivament, la tovallola amb què l'oficiant s'eixugava les mans, el lloc on la deixava i el rentamans en què feia les ablucions i que estava situat més o menys proper al presbiteri. Més endavant, el mot va passar a significar qualsevol rentamans i, finalment, la cambra on hi havia el rentamans: en fi, el nostre lavabo.