15 de desembre 2006

Primer concert de Nadal...

Avui, de totes, em quedo amb aquesta. La lletra és de'n Jesús, un bon amic. Canteu-la amb la tonada del "Boig per tu" (obre l'enllaç en una nova finestra i podràs fer "karaoke").

BON NADAL

Hi posaré un poble blanc,
amb llums en els finestrals
i l’aigua que corri per rius de mirall.
Jo seré un pastor com cal

i aniré fins el portal...
per dir al nen Jesús:
Bon Nadal!

Quin pessebre faré aquest any!
No em voldria deixar ningú:

hi tenim tots el nostre espai
gent de casa o el foraster
també hi pot ser...

per dir al nen J
esús: Bon Nadal!

Hi haurà cases amb corrals,
pallers amb garbes de blat

i a la vall molts arbres envoltant un llac.
I tu vindràs amb els mags,
muntat en un vell cavall...

per dir al nen Jesús:
Bon Nadal!

Quin pessebre faré aquest any! ...