27 d’abril 2007

Carnet per punts

La Conselleria d'Interior ha comunicat que el proper 1 de juny començarà a ser efectiu el nou Carnet per Punts per a pares i mares d'infants i adolescents.

Tal com preveia la nova LOGSIS (Llei d'Ordenació General del Sistema Social) la Conselleria d'Interior començarà a aplicar el proper 1 de juny el nou sistema de Carnet per Punts per a tots els pares i mares d'infants i adolescents.

S'han donat a conèixer tota una sèrie de normes d'aplicació i de control. Es crearà la figura d'Inspector de zona local i la d'Inspector escolar. Els primers s'ubicaran a diferents espais en els quals sigui habitual trobar-se amb nens i els seus pares (restaurants, sales d'espera de pediatres i metges, parcs infantils, ... i altres espais públics). L'Inspector escolar estarà ublicat a una zona determinada que abarcarà, com a màxim, 4 centres educatius i s'analitzaran, conjuntament amb els professionals de l'educació de cada centre, les possibles famílies susceptibles de fer-ne un seguiment per poder garantir uns mínims en l'educació dels fills.

Tal com avançava ahir la Consellera, "pensem que el primer agent educatiu a la nostra societat es troba al nucli familiar", s'han establert i tipificat tota una sèrie de faltes que garantiran que aquells pares i mares que no tinguin una cura exhaustiva i responsable envers l'educació dels seus fills, vagin perdent punts i hagin de tornar a examinar-se del "Carnet de Pare o Mare", cas que els esgotin tots.
També s'han tipificat tota una sèrie de requisits per a recuperar punts perduts, com superar un curs de 20 hores d'Escola de Pares o bé col.lborar en tasques educatives en centres o bé a la pròpia residència.

Aquesta notícia ha estat acollida amb molta satisfacció per tots els professionals de l'educació, especialment mestres i professors: "ja era hora que algú posés remei i digués les coses pel seu nom, enlloc de delegar tota la funció educativa únicament a l'escola", afirma el responsable del Consell Escolar Municipal.

(malauradament és ciència ficció; però... ja aniria bé, no, una mesura d'aquest color?)


1 comentari:

ge ha dit...

us imagineu quantes retirades de carnet??