12 de maig 2007

AEMCAT, 2a escola d'estiu

L'AEMCAT (Associació d'Ensenyants de Música de Catalunya) organitza la seva 2a Escola d'Estiu de'Educació Musical a Banyoles del 3 al 6 de juliol. El lema que proposen és Repensem la Música: els nous currículums. Si voleu més informació clikeu al logo.La II ESCOLA d'ESTIU d'educació musical neix amb la voluntat de respondre a les necessitats dels especialistes de música d'escoles i instituts catalans, afavorint i facilitant la innovació en la didàctica de la nostra àrea.

Volem crear el marc idoni per a la reflexió i la discussió sobre l'ensenyament de la música fent especial incidència en els nous currículums. Volem treballar des de diverses perspectives com ensenyar la música a l’aula,

Dins la variada oferta de tallers i ponències s'hi contempla una activitat que donarà un impuls de les TIC a l'aula de música.

Creiem que l'Escola d'Estiu contribuirà a l'actualització i millora professionals i de ben segur a l'adquisició de nous coneixements en general i sobre el nous currículums, en particular.
Places limitades.