16 de setembre 2007

Tat!

Tat! Recull de moixaines, jocs i cançons per a infants. Marta Badia Solé i Àngels Vidal Mombrú. Arola Editors.

És una compilació de 107 propostes, procedents del folklore català que aplega moixaines, jocs, jocs dansats, recitats i cançons.

Han estat triats per ser treballats amb nens molt petits, preferentment nadons i nens d'un, dos i tres anys d'edat.

Cada proposta està organitzada a mode de fitxa que inclou el text i el ritme del recitat o la melodia de la cantarella, una explicació de com es juga o com es fa la moixaina, una enumeració dels continguts més evidents que treballa cada proposta i un text de caire pedagògic amb recomanacions i propostes d'ampliació del joc o la moixina descrits.

Acompanya el llibre un CD amb l'enregistrament de totes les propostes. Val molt la pena, no us el perdeu!