25 d’abril 2011

Diccionari LOE/LOGSE --> català (1)


Davant la complexitat que ha adquirit el vocabulari en l'àmbit de l'ensenyament des de la implantació de la LOGSE, i ara la LOE, aquest és un recull pensat en ajudar a aquelles persones que, quan llegeixen alguna cosa sobre el tema, no entenen res de res (com és lògic i natural).

ADAPTACIÓ CURRICULAR: Donar llibres de primària als alumnes de secundària.

ADAPTACIÓ CURRICULAR INDIVIDUALITZADA: Donar llibres de primària als alumnes de secundària (però un de diferent a cada alumne)

ALUMNE A QUI EL PROFESSORAT NO HA SABUT MOTIVAR: Dropo. Tocacampanes. "Capullo". Sac d'ordi. Mal estudiant.

AVALUACIÓ INICIAL: Test de principi de curs que serveix perquè el professor constati que els alumnes no saben res de res, o no tenen ni puta idea de res.

AVALUACIÓ FORMATIVA: Exàmens parcials.

AVALUACIÓ SUMATIVA: Exàmens finals.