27 d’abril 2011

Diccionari LOE/LOGSE --> català (2)


COMPETÈNCIA SOCIAL: Es diu que un alumne té "competència social" quan el noi o la noia fa intents de llegir, és un pèl educat i sap comptar el canvi que li tornen al super.

COMPTÈNCIES BÀSIQUES: Saber fer la O amb un "canuto".

CONSTRUCTIVISME: Secta fanàtica (i perillosa) que afirma que els adolescents aprenen les coses sols i que propugna que el professor, mentrestant, se'ls estigui mirant.

CRITERIS D'AVALUACIÓ: Llista de les coses que puntuen per a la nota.

CRÈDIT: Fragment d'assignatura que dura unes 30 hores.

CURRICULUM: Programa. Pla d'estudis (Això sí, en llatí, que queda més guai).

NIVELL EDUCATIU: Curs.

UNITAT DIDÀCTICA: Lliçó. Tema.

UNITAT FORMATIVA: Unitat didàctica.


ACTIVITAT D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE: Exercici.

DIVERSITAT: Conjunt d'alumnes justets o torrecollons crònics. També s'hi inclouen els psicòpates i els predelinqüents.

EIXOS TRANSVERSALS: Intentar que els alumnes no es droguin, no atropellin a les iaies amb la moto, no es matin durant l'esbarjo i, no tinguin relacions sexuals sense preservatius.